Friluftsgudstjenste og dåb d. 14 juni 2015 
Søndag d. 21. januar 2018
10:00 - 11:00
Sidste s. eft. hellig 3 konger

Søndag d. 4. februar 2018
18:00 - 19:00
Formanden skriver:

ALLE ER VELKOMNE

Ja sådan skrives ofte, men kan det nu passe?
Ja, til vores gudstjenester og møder vil vi utrolig gerne have gæster, det kalder vi jer,
som ikke er medlemmer af frimenigheden.

Og det er helt almindeligt at der kommer gæster udefra, til næsten alle vores 
gudstjenester er der et par eller flere, så mød trygt op og få en god oplevelse.

Vel mødt, Birthe Schmidt.
____________________________________________________________________
Høstgudstjeneste
Søndag den 15. okt. kl. 10
 
 
 Derefter spiser vi høstmad og synger høstens sange. 
____________________________________________________________________________________________________
 
Reformationsspil med Haderslev Forsøgsscene
Tirsdag d. 31. oktober


På selve Reformationsaftenen – kommer Haderslev Forsøgsscene med amatør
skuespillere fra Forsøgsscenen og Gram Fril
uftsspil og opfører Sten Kaaløs spil ”Martin Luther – død eller levende”, bearbejdet af Marie Markvad Andersen, instrueret af Kristian Hald Jensen.
Det er et nutidigt ”kammerspil”, som foregår skiftevis i 1517 og i 2017, og gir indblik i
den ind
flydelse reformationen har på vort liv i dag, med tro, håb, tilgivelse og kærlighed.
Til konfirmandforberedelsen møder vi de kommende konfirmander og præsten Kathrine. De unge mennesker møder Martin Luther og lærer om de berømte teser på kirkedøren i Wittenberg. De synes det er sejt, at Luther er villig til at gå på bålet for sin tro, og de imponeres over det prægtige møde ved Rigsdagen i Worms, hvor Luther stilles
overfor både kejseren og kardinalen.

Det unge par, Bob og Ea, har to udøbte børn, og der er krise i parforholdet. Med hjælp
fra gode venner, præsten og Luther, og ikke mindst Luthers kone Katharina von Bora,
får de håbet og troen på forhol
det tilbage. Forestillingen varer halvanden time.

Billetprisen er 50 kr.
______________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________________
 
 
Årets konfirmander:

 
______________________________________________________________________________________________________
 
Søndag den 13. august kl. 10
er der Tre-i-én-gudstjeneste, dvs. gudstjeneste, let frokost – og så kører vi til Grænselandsudstillingen og Brundtlund
Slot og ser udstilling med rundviser Bente Sonne.
 
____________________________________________________________________
 
 
__________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Open by Night i Agerskov august 2016


 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Folk der køre motorcykel kommer også i vores kirke

 

_____________________________________________________________
   
Se TV Syds indslaget fra et af  vores lysgudstjenester  klik her

 ________________________________________________________________________

Billeder fra forberedelsen til årets 2014 lysgudstjeneste. Konfirmanderne har selv taget
billederne klik her
___________________________________________________________________________
 
Digt af Frans af Assisi

Evige Gud

gør os til redskab for din fred:
Hvor der er had,
lad os så kærlighed,
hvor der er krænkelse,
lad os så tilgivelse,
hvor der er fortvivlelse,
lad os så tro og håb,
hvor der er mørke,
lad os komme med lys,
hvor der er sygdom,
lad os komme med lindring.
Hjælp os – så vi ikke så meget søger
at blive trøstet, men at trøste,
så vi ikke så meget søger
at blive forstået, men at forstå,
så vi ikke så meget søger
at blive elsket, men at elske. 

Glædelig vinter