Friluftsgudstjenste og dåb d. 14 juni 2015 
Søndag d. 30. april 2017
10:00 - 11:00
Anden s. eft. påske TRE-I-ÉN-gudstjeneste

Søndag d. 7. maj 2017
10:00 - 11:00
Tredje s. eft. påske

Søndag d. 14. maj 2017
10:00 - 11:00
Fjerde s. eft. påske

Søndag d. 21. maj 2017
10:00 - 11:00

Søndag d. 28. maj 2017
10:00 - 11:00
Sjette s. efter påske
Formanden skriver:

ALLE ER VELKOMNE

Ja sådan skrives ofte, men kan det nu passe?
Ja, til vores gudstjenester og møder vil vi utrolig gerne have gæster, det kalder vi jer,
som ikke er medlemmer af frimenigheden.

Og det er helt almindeligt at der kommer gæster udefra, til næsten alle vores 
gudstjenester er der et par eller flere, så mød trygt op og få en god oplevelse.

Vel mødt, Birthe Schmidt.
____________________________________________________________________
 
Konfirmation 2017
 
 
Årets konfirmander:
Magnus Wind Pedersen og Bjørka Biel
 
Skærtorsdag den 13. april kl. 10 er der konfirmation.
Telegrammer og andet afleveres i konfirmandstuen, hvor der er opsyn og kaffe.
 
______________________________________________________________________________________________________
 
Præsten skriver:

Konfirmationen nærmer sig i skrivende stund. Foråret
nærmer sig. I skrivende stund har vi endnu ikke haft
rigtig vinter med sne og is og skøjter og ski og kælke.
Hvid jul blev der intet af.
Men julen kom alligevel. Vi fejrede fødslen i Betle-
hem. Den gik lige igennem årtusinder og blev til nutid
i vor fejring.
Nu er det fastetid. Men vi faster ikke. Fastetiden var
i gamle dage forberedelse til påsken. Man spægede sig
i forventning om den store højtid som begynder med
Maria Bebudelses dag, fortsætter med Palmesøndags
indtog i Jerusalem, og Skærtorsdag med indstiftelsen
af nadveren, Langfredag med korsfæstelsen – og den
store søndag: Påskedag, med opstandelsen.
Vi har traditionelt konfirmation Skærtorsdag her i
menigheden. Det er tidligt – tidligere end i andre me-
nigheder – og det skyldes de tyske myndigheder, den
gang Sønderjylland var tysk. Myndighederne forlangte
nemlig at konfirmationen ikke måtte holdes på en hel-
ligdag – og i Tyskland er Skærtorsdag ikke en helligdag,
men det blev den jo, da Sønderjylland igen i 1920 blev
dansk. Og siden holdt man altså fast ved konfirmationen
Skærtorsdag.
Det har den fordel at konfirmationsfamilierne har
næsten hele påsken til at komme i orden efter konfirma-
tionen, og konfirmanderne har flere fridage til at nyde
deres konfirmationsgaver i.  
 
____________________________________________________________________
 
Billeder fra vores lysgudstjeneste søndag d. 5 februar.
 
       
 
 
Traditionen tro stod konfirmanderne, sammen med vores præst, for lysgudtjenesten.
Konfirmanderne stod for nadveren og skyggespillet.  
Vi begyndte med at gå ovre fra forsamlingshuset med tændte lanterner, samtidig blev
der spillet musik oppe fra kirketårnet. Det var meget stemningsfuldt. Efter gudstjenesten
gik vi over i foramlingshuset, hvor der blev serveret varm suppe.
 
I år havde de valgt tilgivelse som udgangspunkt for gudstjenesten.
Inden vi gik ind i kirken fik vi et hjerte af de 2 konfirmander og midt i gudstjenesten
byttede vi hjerter med sidemanden, som tegn på tilgivelse. Efter gudstjenesten hængte
vi så vores ny hjerte op på et stort hjerte der står uden for kirken.
 
__________________________________________________________________________________________________________
 
Jazz og Høstgudstjeneste passer godt sammen
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Open by Night i Agerskov august 2016


 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Folk der køre motorcykel kommer også i vores kirke

 

_____________________________________________________________
   
Se TV Syds indslaget fra et af  vores lysgudstjenester  klik her

 ________________________________________________________________________

Billeder fra forberedelsen til årets 2014 lysgudstjeneste. Konfirmanderne har selv taget
billederne klik her
___________________________________________________________________________
 
Digt af Frans af Assisi

Evige Gud

gør os til redskab for din fred:
Hvor der er had,
lad os så kærlighed,
hvor der er krænkelse,
lad os så tilgivelse,
hvor der er fortvivlelse,
lad os så tro og håb,
hvor der er mørke,
lad os komme med lys,
hvor der er sygdom,
lad os komme med lindring.
Hjælp os – så vi ikke så meget søger
at blive trøstet, men at trøste,
så vi ikke så meget søger
at blive forstået, men at forstå,
så vi ikke så meget søger
at blive elsket, men at elske. 

Glædelig vinter