Friluftsgudstjenste og dåb d. 14 juni 2015 
Søndag d. 21. august 2016
10:00 - 11:00
Trettende s. eft. trinitatis

Søndag d. 28. august 2016
10:00 - 11:00
konfirmandindskrivning
Fjortende s. eft. trin

Søndag d. 4. september 2016
10:00 - 11:00
Tre-i-én-gudstjeneste
Femtende s. eft. trin
Højskoleophold
Den 29. maj til 4. juni
er der højskole på Løgumkloster Højskole for menighederne i
Hjerting, Rømø og Bovlund. Program kan hentes i konfirmandstuen. Vi skal på ture mod
sydvest og høre gode foredrag, se film, og frem for alt skal vi være sammen. Det er
fjortende gang vi laver højskole – og det kan kun anbefales.

 
 
 _________________________________________________________________________________________________
Den 5.-6. juni finder De Grundtvigske Valg- og Frimenigheders Store Årsmøde sted i
Ryslinge.
Program er kommet og kan hentes i konfir
mandstuen. 
 
______________________________________________________________________________________________________
 
Præsten skriver:
 
Der er noget ganske særligt ved at være i en menighed.
Der er noget ganske særligt ved at komme i kirke og til
møder i kirkeligt regi.
Hvorfor?
Fordi der her siges noget andet end det vi til dagligt
beskæftiger os med – og til dagligt hører.
Og så synger vi – salmer og højskolesange.
Et gammelt ord siger, at ”vi kommer i kirke for at
høre dét, vi ikke kan sige os selv”. Og det stemmer.
I kirken tales der om fundamentale ting og sager: Om
livet og døden. Her siges det i det religiøse sprog hvad
”det hele” i grunden drejer sig om. Her er der tale om
godt og ondt, om det gode og det onde.
Her tales der ikke om det ydre, om vi ser godt ud,
om vi går klædt i sidste mode, om vi har villa, volvo og
vovse, om hvad vi har bedrevet, om vi er gift eller single,
og så videre. Nej, i gudstjenesten tales der om, og til, vort indre. Om vor ånd, så at sige.
Ånd er et ord og begreb som i vore dage er blevet
stærkt ugleset. Ånd er et ”åndet” ord og begreb, synes mange. Det siger ikke rigtig noget, det flagrer i luften,
det er lidt mærkeligt. Men ikke desto mindre er det vor
ånd – det vil sige: vort sind, vor sjæl, vort hjerte – som gudstjenesten taler til.
I den lutherske tradition hører vi i gudstjenesten
en læsning fra Det Gamle Testamente samt to læsnin-
ger fra Det Ny Testamente, og der prædikes over
den ene nytestamentlige læsning, som er evangeliet
til den pågældende søndag.
_____________________________________________________________
 
 
 
 
Folk der kører motorcykel kommer også i vores kirke
_____________________________________________________________
   
Se TV Syds indslaget fra et af  vores lysgudstjenester  klik her

 ________________________________________________________________________

Billeder fra forberedelsen til årets 2014 lysgudstjeneste. Konfirmanderne har selv taget
billederne klik her
___________________________________________________________________________
 
Digt af Frans af Assisi

Evige Gud

gør os til redskab for din fred:
Hvor der er had,
lad os så kærlighed,
hvor der er krænkelse,
lad os så tilgivelse,
hvor der er fortvivlelse,
lad os så tro og håb,
hvor der er mørke,
lad os komme med lys,
hvor der er sygdom,
lad os komme med lindring.
Hjælp os – så vi ikke så meget søger
at blive trøstet, men at trøste,
så vi ikke så meget søger
at blive forstået, men at forstå,
så vi ikke så meget søger
at blive elsket, men at elske. 

Glædelig vinter