Friluftsgudstjenste og dåb d. 14 juni 2015 
Søndag d. 29. januar 2017
10:00 - 11:00
Fjerde s. eft. hellig 3 konger

Søndag d. 5. februar 2017
17:00 - 18:00
Lysgudstjeneste med konfirmander. Tag familie og naboer med.
Bagefter er der suppe i forsamlingshuset.

Søndag d. 12. februar 2017
10:00 - 11:00
Septuagesima

Søndag d. 26. februar 2017
14:00 - 15:00
Fastelavn
Efter gudtstjensten afholdes menighedens generalforsamling
 Formanden skriver:

ALLE ER VELKOMNE

Ja sådan skrives ofte, men kan det nu passe?
Ja, til vores gudstjenester og møder vil vi utrolig gerne have gæster, det kalder vi jer,
som ikke er medlemmer af frimenigheden.

Og det er helt almindeligt at der kommer gæster udefra, til næsten alle vores 
gudstjenester er der et par eller flere, så mød trygt op og få en god oplevelse.

Vel mødt, Birthe Schmidt.
____________________________________________________________________
 
       
 Billeder fra De 9 Læsninger, 
som vi havde d. 4 december.

Det fik alle os alle sammen i
julestemning
 
 ___________________________________________________________________________________________________________
 
 
Årets konfirmander:
Magnus Wind Pedersen og Bjørka Biel 
 
___________________________________________________________________
 
 
Jazz og Høstgudstjeneste passer godt sammen
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Open by Night i Agerskov august 2016


 
 
______________________________________________________________________________________________________
 
Præsten skriver:
 
Der er noget ganske særligt ved at være i en menighed.
Der er noget ganske særligt ved at komme i kirke og til
møder i kirkeligt regi.
Hvorfor?
Fordi der her siges noget andet end det vi til dagligt
beskæftiger os med – og til dagligt hører.
Og så synger vi – salmer og højskolesange.
Et gammelt ord siger, at ”vi kommer i kirke for at
høre dét, vi ikke kan sige os selv”. Og det stemmer.
I kirken tales der om fundamentale ting og sager: Om
livet og døden. Her siges det i det religiøse sprog hvad
”det hele” i grunden drejer sig om. Her er der tale om
godt og ondt, om det gode og det onde.
Her tales der ikke om det ydre, om vi ser godt ud,
om vi går klædt i sidste mode, om vi har villa, volvo og
vovse, om hvad vi har bedrevet, om vi er gift eller single,
og så videre. Nej, i gudstjenesten tales der om, og til, vort indre. Om vor ånd, så at sige.
Ånd er et ord og begreb som i vore dage er blevet
stærkt ugleset. Ånd er et ”åndet” ord og begreb, synes mange. Det siger ikke rigtig noget, det flagrer i luften,
det er lidt mærkeligt. Men ikke desto mindre er det vor
ånd – det vil sige: vort sind, vor sjæl, vort hjerte – som gudstjenesten taler til.
I den lutherske tradition hører vi i gudstjenesten
en læsning fra Det Gamle Testamente samt to læsnin-
ger fra Det Ny Testamente, og der prædikes over
den ene nytestamentlige læsning, som er evangeliet
til den pågældende søndag.
_____________________________________________________________
 
 
Folk der køre motorcykel kommer også i vores kirke

 

_____________________________________________________________
   
Se TV Syds indslaget fra et af  vores lysgudstjenester  klik her

 ________________________________________________________________________

Billeder fra forberedelsen til årets 2014 lysgudstjeneste. Konfirmanderne har selv taget
billederne klik her
___________________________________________________________________________
 
Digt af Frans af Assisi

Evige Gud

gør os til redskab for din fred:
Hvor der er had,
lad os så kærlighed,
hvor der er krænkelse,
lad os så tilgivelse,
hvor der er fortvivlelse,
lad os så tro og håb,
hvor der er mørke,
lad os komme med lys,
hvor der er sygdom,
lad os komme med lindring.
Hjælp os – så vi ikke så meget søger
at blive trøstet, men at trøste,
så vi ikke så meget søger
at blive forstået, men at forstå,
så vi ikke så meget søger
at blive elsket, men at elske. 

Glædelig vinter