Præsten skriver

Vi øjner det nu i det fjerne:
Guds under med os finder sted,
en krybbe, en stald og en stjerne
og engle der synger om fred:
at Gud alle dage
vil bo hos de svage         
– og alting er nyt under solen

Det er femte og sidste vers i en adventssalme af Lars Busk
Sørensen fra 2015.
Og her i skrivende stund (sidst i november) øjner vi – trods covid19 og alle restriktioner – krybbe, stald, stjerne samt engle der synger om fred. Julen står for døren. De forretningsdrivende har pyntet til jul og sat alle juleting frem til at lokke kunderne med.
   Men vi må vel indrømme, at alt hvad der lokkes med, næsten intet har at gøre med krybbe, stald, stjerne og engle der synger om fred, som Lars Busk Sørensen skriver om. Og det har slet intet at gøre med salmedigterens næste to linjer:
  at Gud alle dage    
vil bo hos de svage
skønt det jo faktisk er netop dét der er adventstidens og julens vigtigste budskab til os. Gud kom til os i Jesus, og fortalte med sin Menneskesøn, at han alle dage vil bo hos de svage, og det er dig og mig. Det er det glædelige budskab: Som englen siger til hyrderne på marken: ”Jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. I skal finde et barn som er svøbt og ligger i en krybbe…”