Fra vugge til grav

Dåb
Hvis I har et barn der skal døbes skal I henvende jer til præsten og gerne i god tid.

Konfirmation
Indskrivningen foregår efter aftengudstjenesten, som ofte vil være den sidste søndag i august. Konfirmandundervisningen foregår i vores konfirmandstue. Hvilken dag der passer bedst til konfirmandundervisningen, finder de kommende konfirmander (+ deres forældre) og præsten ud af. Det sker som regel samme aften, som indskrivningen foregår. 
Selve dagen for konfirmationen er -traditionen tro- altid Skærtorsdag 

Bryllup
Det vordende brudepar bedes henvende sig til præsten, i rigtig god tid

Begravelse/Bisættelse
Vedrørende begravelse eller bisættelse henvender de pårørende sig til præsten.
Bestyrelsen er ved at opdatere priserne vedr. gravstedslegater
så kontakt kirkeværge Laurids Larsen
Regler og priser for Bovlund Frimenigheds Kirkegård
Erhvervelse af et gravsted er gratis for Frimenighedens medlemmer 

Henvendelse vedrørende kirkegården til kirkeværge
Lavrids Larsen tlf.: 2168 7122