Arkiv / Arkiv Div.

Arkiv

Tre-i-én-gudstjeneste.
Søndag den 17. januar er en tre-i-én-gudstjeneste, hvilket vil sige, at der først er alm. gudstjeneste, derpå spiser vi en let
frokost, og så får en taler ordet. Denne søndag er det den tid-
ligere præst på Rømø Claus Helsbøl, som fortæller om Betle-
hem, som han har besøgt mange gange. Claus Helsbøl fortæl-
ler om Det Internationale Center i Betlehem, som ligger ved
siden af den evangelisk-lutherske kirke, hvis dynamiske
præst, Mitri Raheb er primus motor i de kristne palæstinen-seres bestræbelser for at bevare deres håb for forandringer
i en konfliktfyldt hverdag, og fremme af demokrati og folke-
ligt medansvar. Vi skal også se en lille film Claus Helsbøl har
produceret for DR: Fredens Oase i Betlehem – et protræt af
menigheden, centret og dens præst.
 
 
 
 Lysgudstjeneste d. 22. Januar kl. 18.00 

Som det er tradition holder menigheden en særlig gudstjeneste omkring Kyndelmisse, i den mørke tid.

     Gudstjenesten har, lige fra den først kom på pro-grammet, været et tilløbsstykke. Det er en familie-gudstjeneste, hvor selv helt små i 4-5 års alderen kan få noget ud af det.

     Og så er det jo den gudstjeneste, hvor årets konfirmander medvirker, og har gjort et mere eller min-dre stort forarbejde. Ofte har vi bygget et eller andet som står udenfor kirken, og forholder sig til det års tema i lysgudstjenesten.

     Hvert år fremfører konfirmanderne et lille spil, som selvfølgelig også forholder sig til årets tema – de fleste år har det været et skyggespil, men der har og-så været år, hvor det har været almindeligt skuespil.

     Kirken er denne aften udelukkende oplyst med levende lys – ligesom der er mulighed for at tænde et lys for én – eller for nogen eller noget.

     I år har vi – som vi af og til har haft det - fælles spisning bagefter i forsamlingshuset, så ingen behøver at tænke på at skulle hjem og lave mad bagefter.

     Gudstjenesten varer ca. en time.

     Vi mødes med lys og lygter foran forsamlingshuset kl. 18 og går i samlet flok til kirken. 
 Kom og vær med til en anderledes gudstjeneste!
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------
Tre i én d. 28. oktober - en søndag formiddag med gudstjeneste, frokost og foredrag. Det er vores organist, rektor ved kirkemusikskolen Hans Chr. Hein, der vil fortælle om en af de stor komponister Vi slutter kl. 13.00