Ekstraordinær Generalforsamling

i konfirmandstuen Dagsorden: 1 valg af dirigent, protokolføre, stemmetællere 2 nye vedtægter drøftes og evt. vedtages 3 evt.