Arkiv / Efterår 2016

Efterår 2016

Præsten skriver:
Konfirmationen nærmer sig i skrivende stund. Foråret
nærmer sig. I skrivende stund har vi endnu ikke haft
rigtig vinter med sne og is og skøjter og ski og kælke.
Hvid jul blev der intet af.
Men julen kom alligevel. Vi fejrede fødslen i Betle-
hem. Den gik lige igennem årtusinder og blev til nutid
i vor fejring.
Nu er det fastetid. Men vi faster ikke. Fastetiden var
i gamle dage forberedelse til påsken. Man spægede sig
i forventning om den store højtid som begynder med
Maria Bebudelses dag, fortsætter med Palmesøndags
indtog i Jerusalem, og Skærtorsdag med indstiftelsen
af nadveren, Langfredag med korsfæstelsen – og den
store søndag: Påskedag, med opstandelsen.
Vi har traditionelt konfirmation Skærtorsdag her i
menigheden. Det er tidligt – tidligere end i andre me-
nigheder – og det skyldes de tyske myndigheder, den
gang Sønderjylland var tysk. Myndighederne forlangte
nemlig at konfirmationen ikke måtte holdes på en hel-
ligdag – og i Tyskland er Skærtorsdag ikke en helligdag,
men det blev den jo, da Sønderjylland igen i 1920 blev
dansk. Og siden holdt man altså fast ved konfirmationen
Skærtorsdag.
Det har den fordel at konfirmationsfamilierne har
næsten hele påsken til at komme i orden efter konfirma-
tionen, og konfirmanderne har flere fridage til at nyde
deres konfirmationsgaver i.