Arkiv / Høst 2013

Høst 2013

Præsten skriver:

Ferieslut, høst, skolestart, efterår og vinter står for døren. Nu begynder et nyt afsnit af livet – både i na-turen og imellem os mennesker. Vi ved ikke hvad der kommer til at ske – selv om vi kender efteråret, så kender vi ikke dette nye efterår. Desuden kan der være sket en forandring med os selv, eller med vore nærmeste, i sommerens løb. Forandringen kan være så meget: Vi kan være blevet forældre, bedsteforæld-re, oldeforældre, vi kan være blevet ansatte, eller være blevet fyret, eller vi kan være blevet pensioni-ster, vi kan være blevet raske, eller syge, vi kan være blevet gift eller skilt – alt sammen kan det gøre, at vi møder det kommende på en ny måde.

     I Johannesevangeliets kapitel 10 hører vi at det var vinter, og at festen for genindvielsen af templet i Jerusalem kom. Jesus gik omkring på tempelpladsen i Salomos Søjlegang. Nogle slog kreds om ham og sagde til ham: ”Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du virkelig er Frelseren så sig os det ligeud?”

     Jesus svarede: ”Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min Faders navn, de vidner om mig…Jeg og Faderen er ét.”

     Måske er det også et svar der rammer os? For vi har jo hørt det. Vi har bemærket det. Vi har fået det at vide. Men tror det ikke.