Vugge til grav / Begravelse / Bisættelse

Begravelse / Bisættelse

 
Vedrørende begravelse eller bisættelse henvender de pårørende sig til præsten
 
 
 
Læs evt nedenstående.
 
Regler for Bovlund Frimenigheds Kirkegård
Erhvervelse af et gravsted er gratis for Frimenighedens medlemmer

Vedligeholdelse:

Gravstedsejerne er forpligtet til at holde gravstedet behørigt ved lige. Denne pligt kan overdrages til kirkegårdsgartneren for et år af gangen mod betaling af gældende takst, eller der kan oprettes et gravstedslegat, således at kirkegårdsgartneren overtager renholdelse og vedligeholdelse i en fredningsperiode-

En fredningsperiode for et kistegravsted er 25 år og for et urnegravsted 15 år.

Henvendelse om oprettelse at legatgravsted sker til kirkeværgen.

Begravelse:

Gravning, grandækning og gravkastning: 2.000,00 kr.

Urne: 600,00 kr.

Barn: 600,00 kr.

Kirkegårdsgartneren sætter hækkeplanter og hvis det ønskes – påfylder grus. Anlægning og beplantning af gravstedet kan udføres efter aftale med kirkeværge, efter regning.

Aftalt renholdelse af gravstedet pr. år:

Enkelt gravsted: 300,00 kr.

Dobbelt gravsted 400,00 kr.

- Derudover 150 kr. pr. kisteplads

Urnegravsted 200,00 kr.

Blomster og grandækning efter regning til dagspriser.

Legatgravsted, ren- og vedligeholdelse i 25 år:

Enkelt gravsted 12.000,00 kr.

Dobbelt gravsted 16.000,00 kr.

- derudover 2000,00 kr. pr. kisteplads

Urnegravsted (15 år) 4.000,00 kr.

Priserne er inkl. Blomster og grandækning.

Ikke medlemmer:

Erhvervelse af gravsted: 2.500, kr.

+ begravelsesomkostninger

Dog kan kistebegravelser eller urnenedsættelse af ikke medlemmer ske i et familiegravsted, når blot fredningstiden overholdes 

Henvendelse vedrørende kirkegården til kirkeværge

Lavrids Larsen tlf.: 7451 9616