Menigheden / Medlemskab

Medlemskab

Ønsker du at blive medlem så skal du kontakte formanden eller præsten. Kontakt oplysningerne kan du se under fanen                     Kontakt klik her.
 
Du vil få tilsendt et kontrakt, som skal underskrives og sendes tilbage til formanden
 
Når du er meldt ind skal du huske at melde dig ud af folkekirken, hvis du er medlem, ellers kommer du til at betale medlemsbidrag begge steder.
 
Medlemsbidraget til Bovlund Frimenighed er fradragsberettiget så netto betalingen vil ca. være det samme som kirkeskatten i Tønder Kommune.
 
Børn og Unge
Børn op til 18 år høre under forældrenes medlemsskab. Når de er fyldt 18 vil de modtage et brev med et indmeldelsesblanket og opfordring til at melde sig ind.
Unge mellem 18 og 24 år betaler 300 kr. om året i medlemsbidrag.
 
Voksne over 25
betaler 1½%  af skattepligtig indkomst dog mindst 1080,00 kr. om året. Vær opmærksom at de 1½% er fradragsberettiget