Arkiv / Sommer 2015

Sommer 2015

Kirkebladet sommer 2015

Jesus siger ifølge Johannesevangeliet kap. 8 vers 12:
”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.”
Der er tale om et lys, som varer hele året, ja, som findes hele livet igennem. Et lys, der skinner som var det sommer altid.
Det er ikke et bogstaveligt lys forstået på den måde at vi, når vi følger Menneskesønnen, har følgeskab af store projek-tører. Nej, det er et åndeligt lys, der er tale om, et lys indeni os hver især. Menneskesønnen kalder det ”livets lys”.
Hvad består det ”livets lys” af, kan vi spørge?
Det består af kærlighed. Guds kærlighed som den har åb-enbaret sig i Menneskesønnen, som vi læser det i evangeliet.
Guds kærlighed åbenbarer sig i den bøn, Fadervor, som vi har fået, samt i dåben og i nadveren, hvor Jesus taler direkte til os gennem tider og rum og siger: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!” Og: ”Denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse.”
Og: ”Livets lys” åbenbarer sig i kærligheden, barmhjertig-heden mellem os – som Lars Busk Sørensen skriver i salmen ”Menneske din egen magt”:
Ingen træffer livets Gud
mellem fjerne stjerneskud.
Han er Gud blandt mænd og kvinder,
dér hvor han hver morgen finder
redskab for sin kærlighed.
Og Busk Sørensen fortsætter:
Menneske, dit liv er stort,
uden dig blir intet gjort…
synker du til bunds i sorgen,
rejser Gud dig op i morgen
med din næstes milde hånd.