Arkiv / Vinter 2013/2014

Vinter 2013/2014

Kirkebladet vinter 2013 - 14
Indhold:
Præsten skriver 
Konfirmation 2014 
Sommerhøjskole

Præsten skriver:

Mørke og lys. To modpoler. Lys og mørke går igen-nem naturen. Går igennem hele året. Går igennem hele vort liv. Året og døgnet skifter mellem mørke og lys. Hvert blink vi gør med øjet, er er et blink mellem mørke og lys.

     ”I begyndelsen var skabte Gud himlen og jorden.

Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandede.”

    Sådan begynder Bibelen. Med tomhed og øde – og mørke. Og fortsættelsen lyder:

    ”Gud sagde: ”Der skal være lys!” Og der blev lys.

Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften og det blev morgen, første dag.”

     Lyset var godt.

     Vi synes også lyset er godt. Det rige sommerlys, som vælder over den tidlige morgen, den hede mid-dagsstund, og den lange sommeraften.

     I vintertiden længes vi efter mere lys. Nogle kan ligefrem blive deprimerede af vinterens fattige lys og store mørke, og må sidde foran en særlig lysskærm i en halv time hver dag for at holde det ud. Vi elsker lyset. Vi er børn af lyset, skriver Grundtvig i ”Den signede dag”:

 

Det kendes på os som lysets børn

at natten hun er nu omme.

 Og Jesus siger i Bjergprædikenen i Matthæusevange-liet: ”I er verdens lys.”

     Og så tilføjer han: ”En by, der ligger på et bjerg kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for menne-sker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.”

     Vi har altså fået en opgave: At være lys – og lyse!

Selv i vinterens mørke døgn skal vi være lys. Eller sagt på en anden måde: Netop i vintermørket skal vi lyse. Samt i overført betydning: Vi skal lyse i det andet menneskes mørke. Akkurat som Jesus selv gjorde.

     Vi kan ikke, som han, gøre mirakler, men vi kan gøre, hvad vi formår, som Guds, som ”lysets børn”. Vi kan smile, vi kan bære, vi kan komme i møde, vi kan opmuntre, oplive med et ord, med et blik, med et skulderklap. Og vi kan lytte, vi kan omfavne, vi kan holde i hånd. Og vi kan bede en bøn – eller hundrede. Det er vores måde at være lys på.

     Resten må vi overlade til Gud. Han har, i Jesus, lov-et at være med os alle dage indtil verdens ende. I den fortrøstning må vi være lys, så alle kan se og mærke det, som byen på bjerget, og som lyset der ikke står under en skæppe, men frit fremme, så det skinner for alle.

     Tænk engang: Du og jeg er verdens lys!

Til top

I 2014 er konfirmationen

Skærtorsdag den 17. april kl. 10.
Konfirmanderne er:
Maja Grønnebæk Kjær, Mellerup
og
Hans Martin Fogtmann Jørgensen, Mandbjerg

 

Konfirmandweekenden 
Sammen med Ågård, Skanderup og Rødding fandt sted den 4.-5. oktober.

Vi samledes til en andagt i Ågård frimenigheds kirke, og kørte derfra i bus, og besøgte det store maleri ”Esbjerg-Evangeliet” i Esbjerg, derefter Hjerting Kirke, hvor vi også spiste madpakker. Vi kørte til Vestjysk Kunstmuseum i Tirslund, og derpå til Hvide Sande, Lønstrup Fyr, og endte i Vedersø Kirke, hvor vi hørte om digterpræsten Kaj Munk.

     Vi fik aftensmad og sov på Vedersø Efterskole, som tog vældig pænt imod os. Efter aftensmad var der mulighed for at bevæge sig i gymnastiklokalerne.

Senere på aftenen var der andagt i Vedersø kirke.

Næste morgen fik vi morgenmad – og køkkenet havde smurt madpakker til os alle – så vi drog glade af sted til Ringkøbing, hvor konfirmanderne blev sluppet løs i en lille time, så videre hjemad – vi spiste madpakkerne på Randbøl Hede – det blev alt i alt en god tur.

Til top 


Sommerhøjskole: ”Al Sjællands ynde”.

 

Hen imod jul kommer programmet og tilmeldingsblanketten til menigheden.
 I år skal vi til kursuscentret EMMAUS som har til huse på den gamle Haslev udvidede Højskole i Has-lev. Der er god plads og gode værelser – og god mad. Som altid er vi sammen med mennesker fra Hjerting og Rømø. Vi bliver hentet i bus og bragt hjem i bus.
  Vi skal bl. a. møde forfatteren Martin A. Hansens søn Hans-Ole Hansen, biskoppen fra Roskilde, Peter Fischer-Møller, samt sognepræst i Haslev Werner Fischer-Nielsen som fortæller om Astrid Lindgren.   
Der er en aften med musikerne Betty og Peter Arendt, vi kommer tæt på guldalderen og Sjællands urkonede konger: Hvide-slægten med udflugt, bl. a. til Hvide-slægtens kirker, og vil skal høre fortælling-en om Grundtvig og Sjælland, og på tur til Grundtvigs grav på Køge Ås, og vi skal møde Storm P. ved mus-eumsinspektør Nikolaj Brandt – og meget mere. 
 Der er afrejse søndag d. 15. juni og hjemkomst lørdag d. 21. juni. 
 Som nævnt kommer der rigtigt program henimod jul, men tænk allerede nu over, om det måske kunne være noget. Præsterne fra Hjerting, Rømø og Bovlund er selvfølgelig med. I år er det præsten fra Bovlund der har tilrettelagt ugen i samarbejde med EMMAUS. 

Til top