Friluftsgudstjenesten d.13 juni

I CORONA-TIDEN

Kære alle.

🧡🐱🍋💛👍🤲🔶💛🧡💛

Så starter kirken igen efter sommerferien – og helt gevaldigt: uden restriktionerne.
Alle er velkomne til gudstjeneste med ord, sang og kirkekaffe med en god sommersnak.
Kærlig sommerkirkehilsen
Sten og
Birthe

🧡🐱🍋💛👍🤲🔶💛🧡💛
________________________________________________________________________________________________

Høstgudstjeneste d. 10 oktober kl. 10.00

Efter gudstjenesten går vi over i konfirmandstuen og spiser løs af de høstede og tilberedte grøntsager m. m.

________________________________________________________________________________________________

Kirkekoncert med Muff og Langkilde
d. 14 november kl. 14.00

Katrine Muff Enevoldsen & Johannes Langkilde, som begge er kendt fra fællessang i tv, og hver for sig, kommer på besøg i Bovlund og gir koncert.    
Kærligheden til musikken, fortællingen og fællesskabet er i centrum når katrine Muff Enevoldsen og Johannes Langkilde tar os i hånden og byder på kendte sange og melodier fra ind- og udland, og på højskolesange, med videre.

     Koncerten varer ca. 70 minutter.

     Priser:     
Børn under 12 år er gratis.     
Medlemmer af Bovlund Frimenighed 100 kr.     
Ikke medlemmer 200 kr.     
Billetter købes på nettet på: billetsalg.dk     
Kan du ikke finde ud af nettet så få én til at hjælpe dig, hvis du mangler hjælp så ring
evt. til Hans Selvejer fra bestyrelsen.    
Og vent ikke for længe med at bestille billetten.

Koncerten foregår i kirken og der er begrænsede siddepladser.
________________________________________________________________________________________________

Generalforsamlingen 2021

Så blev vi årets generalforsamling, lidt forsinket (ca et ½ år), afviklet. Vi var ikke så mange, men set i lyset af at vi afholdt det i august måned og det var godt høst vejr så kan vi nok ikke forventer der kommer så mange.
Se de vigtigste punkter og formandens beretning: klik her
________________________________________________________________________________________________

Det store årsmøde weekenden 25.-26. sept.

Efter mange udskydelser holdes årsmødet om lørdagen i Rødding Frimenighed, og om søndagen hos os i
Bovlund Frimenighed. Søndag har vi gudstjeneste kl. 10, derpå frokost i forsamlingshuset, hvorefter Jørn Buch fortæller om situationen i 1920, og så er der kaffe med kage og afslutning på årsmødet.

     Lørdag i Rødding er programmet:
Kl. 11,30 Ankomst, velkomst & fortælling i Skibelund Krat. 
  Kl. 13,30: Registrering og kaffe i præstegårdshaven i Rødding Frimenighed.
Kl. 15,00: Foredrag: ”Hvad er det vi fejrer i 100-året for Genforeningen v. generalsekretær i Grænseforeningen
Knud-Erik Therkelsen – Frimenighedskirken.
Kl. 16: Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder afholder generalforsamling.
Kl. 18: Middag på Rødding Højskole.
Kl. 20: Koncert ved Den Danske Salmeduo
Kl. 21: Solnedgangstur og aftenkaffe.
Foreningens årsskrift med alle oplysninger ligger i konfirmandstuen.
________________________________________________________________________________________________

Præsten skriver:

I Joseph Roth´s roman, ”Job”, fra år 1930, flygter hovedpersonen, den jødiske lærer, Mendel Singer, med sin familie fra underkuelse og nød i Rusland. Familien flygter til Amerika, men efterlader familiens yngste, den multihandicappede dreng, Menuchim i Rusland.
  År senere, i Amerika, mister Mendel Singer sin øvrige familie samt sin lejlighed, og må overnatte på sofaen hos venlige naboer – ludfattig som han er, blandt andre ludfattige i det jødiske kvarter.    
Mendel Singer udbryder ved romanens slutning – da pludselig hans yngste søn Menuchim, som han, som sagt, for længst har afskrevet, og regner med nok er død i Rusland – dukker lyslevende op foran ham på en sabbatsaften, både rask og voksen, i New York: Gud er så stor, at vores synd blir meget lille.
Sætningen falder efter en ordveksling i stuen,hvor sabbatten blir helligholdt. Mendel Singer siger til sin voksne søn: ”Jeg har intet hus. Du kommer til din far, og jeg ved ikke, hvor jeg skal lægge dig til at sove.”    
”Jeg vil gerne tage dig med, far, min bil holder foran huset,” svarer Menuchim.    
”Jeg ved ikke, om du må køre, det er jo sabbat i dag.”    
”Han må gerne køre,” istemmer alle de tilstedeværende.    
”Ja, jeg tror godt jeg må køre med dig,” siger Mendel Singer. ”Jeg har haft svære tider, Herren havde lukket sine øjne og så ikke på mig. Og jeg talte grimt til ham. Men han overhørte mig.”   
Og så kommer det, Mendel Singer fortsætter, og siger: Gud er så stor, at vores synd blir meget lille.    
Sådan en Guds storhed viser Menneskesønnen os med sit liv, sin død og sin opstandelse. Han er Guds storhed mellem os. Det er alene ham vi skal søge til, lægge vor sag frem for, lytte til og stole på. Evangeliet fortæller, at han er den, som med Guds storhed, gang på gang møder folk, som han tilgir og frelser, skønt han kender deres synder.   
Vi læser det i beretningen om den lille overtolder Zakæus i Jeriko. Jesus tar ind hos Zakæus som har svindlet og presset penge fra folk i sin egenskab af skatteinddriver for den romerske besættelsesmagt, og Zakæus stiller sig frem ved middagen og deklamerer: ”Se, Herre, halvdelen af hvad jeg ejer gir jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, gir jeg det firedobbelt tilbage.”    
Og Jesus svarer: ”I dag er der kommet frelse til dette hus. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.”    
Gud er så stor, at vores synd blir meget lille. Det vil sige, at Gud lader nåde gå for ret! 

________________________________________________________________________________________________


Fra Kirkebladet forår 2021

Præsten skriver

Levende står Jesus ud af graven
kalder på Maria, lisom før.
”Åh, Rabbuni, er det dig – i live?”
sukker Magdalene glad og fro.

”Ja, jeg lever – rør mig ikke, kære” – lyder svaret i det årle gry –
”ingen hånd og ingen død kan hindre,
hvad min Far befaler med sit ord!

Gå til mine brødre – mellem fjender –
sig, hvad du har set i gravens lys!”
Magdalene løber ind i staden
med sin Herres ord og himmeltrøst.

Finder Herrens få og bange venner,
og fortæller alt, hvad hun har set.
Men de måber. Hør hvordan de nægter,
tvivler – siger hun er overspændt.

Tværs igennem lås og hårde mure
er han hos dem – viser sine sår.
Som han står der – levende, opstået –
ser de atter: Han er verdens lys.

Jesus Krist har overvundet døden,
han er ingen gejst, men Livets Ord –
nys opstået – legemligt til stede,
lisom vi skal mødes i Guds lys.