Friluftsgudstjenste og dåb d. 14 juni 2015 
Lysgudstjeneste feb. 2020
__________________________________________________________________________________________________________________
VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT!
CORONAVIRUSEN (covid-19) OG BOVLUND FRIMENIGHED

Desværre er alle gudstjenester, dåb, konfirmation og møder i forbindelse
med Frimenigheden foreløbig aflyst pga coronavirusen.

Så snart situationen ændre sig vil vi orientere jer her på hjemmesiden
og på Facebook Klik her
 
Konfirmationen 2020
Vores konfirmander, deres forældre og vores præst Sten Kaalø har besluttet
at afholde konfirmationen søndag d. 13 september 2020
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Påskens prædikener

I stedet for at mødes i kirken og høre påskens  prædikener kan du læse dem her.
Vi vil lægge Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og Påskesøndag op
 
________________________________________________________________________________________________________________________
 
Formanden skriver:

ALLE ER VELKOMNE

Ja sådan skrives ofte, men kan det nu passe?
Ja, til vores gudstjenester og møder vil vi utrolig gerne have gæster, det kalder vi jer,
som ikke er medlemmer af frimenigheden.

Og det er helt almindeligt at der kommer gæster udefra, til næsten alle vores 
gudstjenester er der et par eller flere, så mød trygt op og få en god oplevelse.

Vel mødt, Birthe Schmidt.
_________________________________________________________________________________
 
Konfirmanderne 2020
 
 Peter_      Thomas            Julius                 Ian   
Lautrup      Lausten             Biel              Storbank
____________________________________________________
 
Efterårsmøde søndag d. 17. nov. 2019 kl. 14

med den dynamiske fortæller og komponist Erik
Sommer, som bl. a. har skrevet melodien til biskop
Johannes Johansens salme, som blev sunget ved
Prins Henriks bisættelse: ”Du som har tændt
millioner af stjerner”.
Vi skal møde Erik Sommer, og høre ham fortælle
om sangene i højskolesangbogen, og så skal vi synge
sammen. Pris: 50 kr. inklusive kaffe og kage.
____________________________________________________________________________________________
 
Første søndag i advent d. 1. dec. 2019 kl. 10

Det nye kirkeår begynder, og vi begynder vi at
nærme os julens højtid. Vi begynder med
adventsgudstjeneste med det første lys tændt,
og går bagefter over i konfirmandstuen til hyg-
ge med glögg m. m.
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Rejsegilde fredag d. 16 november 2018
 
 
 
_____________________________________________________________________
 
Præsten skriver:

Forleden fortalte en herre som var blevet opereret i hjertet, (han havde fået en ny hjerteklap fra et kalve-hjerte) og skulle til endnu en operation, at han nu, efter at ha
levet i tres år, havde forliget sig med at han en dag skulle dø – den tanke var blevet
aktuel for ham. Før i tiden havde han ikke skænket dét, at livet på et tidspunkt måtte
slutte, en eneste tanke – han havde bare levet og været i gang – han sagde om sig selv, at han var et menneske med ”krudt i røven”.
Han sagde, at han ikke troede på Gud, men at han havde bestemt sig til at mene, at han
fra fødslen havde fået en billet der gjaldt så og så lang tid, men livsbillettens udløbs-
stund var ham ukendt – det som skulle ske det ville ske – han kunne hverken gøre
fra eller til – og det kunne lægerne for den sags skyld heller ikke. En skønne dag var det slut – og tanken om en billet der havde en ukendt udløbsdato havde hjulpet ham til at for-
lige sig med den uundgåelige død som en dag ville komme.

Mennesker kan blive stoppet et øjeblik – eller fjorten dage – når det virkeligt brænder
på hos dem selv, eller hos deres nærmeste – pludseligt standser den almindelige verden,
de daglige tanker og rutiner – og de store ting i livet – fødsel, ungdom, kærlighed,
sorger og døden – træder frem i forreste række, og ikke bare træder de frem – de kræ-
ver al opmærksomhed.
 
Fra kirkebladet efteråret 2018
 
______________________________________________________________________________________________________________
 
Konfirmander 2019
 

   Sofie Mikkelsen Thyssen                  Emil Funk Hagesen   
_______________________________________________________________________________________________________________
 
D. 15 april havde vi guldkonfirmation.

Ud af 17 var der kommet 14 personer som deltog i gudstjenesten og den efterfølgende kirkekaffe hvor der blev snakket og grint.
De afsluttede med middag på Agerskov Kro
Guldkonfirmanderne
 
 
Anne Fink, Thora Lausten, Annegrete Schmidt, Gerda Nielsen, Aase Frederiksen, Ingrid Lautrup, Gerda-Marie Thyssen, Gunnar Friis, Kaj Juhl Madsen, Lasse Bergholt, Lavrids Larsen, Henning Petersen, Peter R. Johansen, Karsten Lausten
 
________________________________________________________________________
 
 
Lysgudstjeneste 4 februar 2018 kl. 18.00 

Så er konfirmanderne klar til årets lysgudstjeneste
_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
Open by Night i Agerskov august 2016


 
 
_____________________________________________________________ 
 
Folk der køre motorcykel kommer også i vores kirke

 

_____________________________________________________________
   
Se TV Syds indslaget fra et af  vores lysgudstjenester  klik her

 ________________________________________________________________________

Billeder fra forberedelsen til årets 2014 lysgudstjeneste. Konfirmanderne har selv taget
billederne klik her
___________________________________________________________________________
 
Digt af Frans af Assisi

Evige Gud

gør os til redskab for din fred:
Hvor der er had,
lad os så kærlighed,
hvor der er krænkelse,
lad os så tilgivelse,
hvor der er fortvivlelse,
lad os så tro og håb,
hvor der er mørke,
lad os komme med lys,
hvor der er sygdom,
lad os komme med lindring.
Hjælp os – så vi ikke så meget søger
at blive trøstet, men at trøste,
så vi ikke så meget søger
at blive forstået, men at forstå,
så vi ikke så meget søger
at blive elsket, men at elske. 

Glædelig vinter