BOVLUND FRIMENIGHED

– En grundtvigsk menighed –

Velkommen

Hvad er det nu for noget? En rød løber lige op til kirkedøren.
Hvad er meningen. Kommer der måske kongelige? Hvad betyder det?
    Det betyder at alle er så hjerteligt velkomne til gudstjeneste. For én
søndags skyld kan vi virkeligt se, at den røde løber er rullet for os. 
Alle de andre søndage og helligdage er den også rullet ud, men usynligt.

Det lille årsmøde i Ågård Frimenighed D. 17. sep.

Programmet: 

Kl. 11.00  Gudstjeneste i frimenighedskirken ved Henrik Jensen.
                 Derefter udstilling i Brücknerstuen.

Kl. 12.30 Middag med to retter på Ågård Efterskole.

Kl. 11.30 Foredrag/oplæg om Ungdoms- præsteriet i Vejle Provsti ved  ungdomspræst Anders Michael Grønfeldt og projektmedarbejder Marianne Aas Thorsen.

”Ungdomspræsteriets” arbejde omfatter Unge Sorggrupper, Ung Mor Madklub, Fortrolige Sjælesorgssamtaler, Den Lave Højskole, m.m.

Kl. 15.00 Kaffe og kage samt afslutning.
Frimenigheden betaler for din deltagelse. Tilmelding til Sten Kaalø senest søndag d. 27. august.

Som altid fejrer vi sommerens høst og efterårets begyndelse med en takkegudstjeneste, hvorefter vi sammen spiser den dejlige græskarsuppe i konfirmandstuen, og efter spisningen vil Rasmus Sort Riis synge og spille sammen med os.
Slut ca. kl. 13.

Høstgudstjeneste d. 1. okt. kl. 10

Som altid fejrer vi sommerens høst og efterårets begyndelse med en takkegudstjeneste, hvorefter vi sammen spiser den dejlige græskarsuppe i konfirmandstuen, og efter spisningen vil Rasmus Sort Riis synge og spille sammen med os.
Slut ca. kl. 13.

Aftenarrangement Onsdag d. 8. november kl. 19,30

Med Thomas Nedergård, som er sognepræst ved Sankt Jørgens kirke i Aabenraa,  kommer og fortæller om sit tidligere virke som ungdomspræst i København samt om ”Ord & Musik-gudstjenesterne i Sankt Jørgens Kirke. Kaffe og kage.

Efterårsmøde søndag d. 19. november kl. 14.00

Efter gudstjenesten, traditionen tro, holder vi efterårsmøde – i år (på manges opfordringer) med Sten Kaalø som taler: ”Fra kartoffelskræller til salmedigter”. Der er fællessang og kaffe og kage. Det er gratis for medlemmer af frimenigheden, men koster 100 kr. for ikke-medlemmer.

Anden søndag i advent

giver vores organist Hans Chr. Hein os en mini-orgelkoncert efter gudstjenesten. Det plejer at være på Første søndag i advent, men koncerten er i år rykket til Anden søndag i advent.  Efter minikoncerten er der glögg og kaffe til alle i konfirmandstuen.                              

Lucia-dagen – Lysets dag – d. 13. december kl. 19.00

synger vi julen ind sammen med Sct. Nikolaj kirkes Cantori,
som besøger os.
Det er et stort kor på 27 medlemmer, og det foregår i kirken – og bagefter er der kaffe til kor og tilhørere i konfirmandstuen.

Årerts konfirmander

Billeder og navne er på vej

Præsten skriver forår 2023

I denne tid, hvor der i skrivende stund, har været
krig i Ukraine i halvandet år, siden Rusland overfaldt landet, og hvor der er krigstilstande i Sudan og Niger i Afrika, og vold og uro mange andre steder på kloden – er det godt at læse eller synge B. S. Ingemanns aftensalme ”Fred hviler over land og by”.
Det hedder i vers 4:
Slut fred, o hjerte, med hver sjæl,
som her dig ej forstår!  

Ingemann kender  menneskehjertet og ved at det ikke er så helt nemt at tøjle det. Han kender til vort hjertes følelse af misundelse og nag og hævnlyst og stolthed.
    Og nu opfordrer han os til at lægge alt det væk og slutte fred med det andet menneske – eller de andre mennesker – som vi måske er blevet så for-skrækkelig såret over slet ikke har vist forståelse for os, og derved fremkaldt skuffelse og vrede og hævntørst i os. I syvende og sidste vers hedder det:

Fred med hvert hjerte, fjern og nær,
som uden ro mon slå!

Her gælder det ønsket om at alle hjerter må kunne slå i fred og ro – om det så er hjertet i nogle som har gjort os ondt, eller nogle som vi ser som fremmede, som flygtninge, eller nogle som vi intet kender til – nogle med en helt anden kultur end vor. Alle ønskes fred, om de er nærved eller i det fjerne. Aftensalmens sidste to linjer:

Fred med de få, som mig har kær,
og dem, jeg aldrig så.  

Med de ord ønsker vi fred og ro til vore nære, som kender os, og alligevel holder af os. At få lov at huske at ønske det for dem ved aftenstid er en skøn tanke.
    Og Ingemann går videre og lader os med salmens ord have de samme ønsker til de oceaner af mennesker som vi aldrig har set – måske fordi de levede længe før vi selv kom til verden, eller fordi de lever et helt andet sted end os på kloden.
    Den slags ønsker ville pastor emeritus Søren Krarup gerne ha sig frabedt, har han mange udtalt i sine velmagtsdage, da han repræsenterede Dansk Folkeparti i Folketinget, og påstod at vor næste kun kunne være den person der stod lige foran os – og ikke en person i Eritrea eller Peru eller i Grønland.
     Men for Ingemann er det Gud-givne liv så stort og mægtigt i os, at vi evner også at tænke på, og ønske godt for, det menneske som vi aldrig har set. Og den tanke, den kærlighed i os, må vi takke Gud for.præstens juleprædiken

Med julen siger Gud JA til mennesker. Digteren Piet Hein skriver i et lille digt:

Hvorfor mon alle mennesker går rundt.
og kun har blik for trist og ondt.
Jeg undres ved hver lysplet på min vej
og tænker: Gud er god endda
for han har sagt hallelu-ja.
Han ku liså godt ha sagt Hallelu-nej. 

Ja, Gud siger heldigvis ikke Hallelu-nej. Gud siger med Jesu fødsel i stalden i Betlehem et rungende Hallelu-JA til os alle. Jeg vil ha jer, betyder det. I er alle sammen mine børn, som jeg vil gøre alt for, når blot I vil blive hos mig, siger Gud.
  En konfirmand skrev: ”Tænk, hvis Jesus ikke var blevet født……
Læs hele juleprædiken klik her

Markusevangeliet

19 januar kl. 19.00 opføre Christian Stejskal (Norge) Markusevangeliet, som multimedie forestilling.

Christian Stejskal skriver:

Jeg har krydset Mellemøsten, fulgt i Kristi fodspor og fotograferet kulturlandskaberne i Israel, Jordan og Egypten på jagt efter 90 bibelske motiver, der illustrerer Markus’ 16 kapitler, og som jeg viser på en skærm, mens jeg fortæller evangeliet.

Fotografierne illustrerer evangeliet ud fra, om Jesus var kommet til et postmodernistisk Mellemøsten i 2020 – men jeg tror på hans første komme, og ikke hans andet.

Jeg har sat dette sammen med korte elementer af selvkomponeret musik spillet på violinen.

Pris:
medlemmer gratis
ikke medlemmer 50 kr.

Læs mere om Christian Stejskal

Høstgudstjeneste d. 1. okt. kl. 10

Kommende arrangementer

No event found!
Load More