BOVLUND FRIMENIGHED

– En grundtvigsk menighed –

Velkommen

Hvad er det nu for noget? En rød løber lige op til kirkedøren.
Hvad er meningen. Kommer der måske kongelige? Hvad betyder det?
    Det betyder at alle er så hjerteligt velkomne til gudstjeneste. For én
søndags skyld kan vi virkeligt se, at den røde løber er rullet for os. 
Alle de andre søndage og helligdage er den også rullet ud, men usynligt.

Søndag den 5. maj 2024 Danmarks befrielse

mindes vi i kirken og bagefter i konfirmandstuen.
     Efter gudstjenesten drikker vi kaffe eller te i konfirmandstuen og synger sammen nogle af sangene som har med befrielsens dage at gøre.

Lørdag den 8. juni: Det store årsmøde i Odense Valgmenighed.

Program kort:

Kl. 9 – 9,45 Ankomst, kaffe, boller.
Kl. 9,45 Velkomst i valgmenighedskirken.
Kl. 10,00 Gudstjeneste
Kl. 11,30 Frokost
Kl. 13,00 Fortællinger om John Kørners kunst i kirken
                 Fællessang
Kl. 14,00 Foredrag: Kunsten i kirken v. Mikael Wivel
Kl. 15,15 Kaffe, te og kage
Kl. 16,00 Generalforsamling Kl. 19,00 Middag på Restaurant Flammen
Kl. 20,00 Causeri over emnet ”Odense og de første kvindelige præster”
Kl. 21- 21,15 Aftensang i kirken
                                        – SLUT

     Vil du med så meld dig til en fra Bovlund Frimenigheds bestyrelse –                         menigheden betaler hvad det koster at deltage.

Søndag den 16. juni kl. 11.00 friluftsgudstjeneste

i det grønne på pladsen bag kirken.
Det er blevet en tradition. Lisåvel som det er blevet en tradition at det er Mette og Børge Solkær plus Søren-på-sin-violin der spiller til. Sidste år kom to børn helt fra Costa Rica for at blive døbt ved friluftsgudstjenesten. Vi sætter bænke ud, men tag gerne selv en behagelig stol med og evt. et tæppe og madpakke til bagefter – menigheden gir kaffen.

Søndag den 23. juni kl. 10.00 Tre-i-én-gudstjeneste

med let frokost og foredrag med sang i konfirmandstuen. Halvdelen af det nye forstanderpar for Løgumkloster Refugium, Louise Højlund, fortæller om salmedigteren Simon Grotrian, som døde for fem år siden. Vi skal også synge hans ord.

Søndag den 25. august kl. 19.00 konfirmandindskrivning

 efter gudstjenesten (ved kirkekaffen) er der konfirmandindskrivning til konfirmationen Skærtorsdag den 17. april 2025 – husk dåbsattest.

Søndag den 29. sep. kl. 10.00 Høstgudstjeneste

her får dejlig orange græskarsuppe og sang i konfirmandstuen.

Søndag den 6. oktober kl. 11.00 Det lille årsmøde

Det lille årsmøde for de fire sydjyske frie menigheder Ågård Frimenighed, Skanderup Vandmenighed, Rødding Frimenighed og Bovlund Frimenighed.
I år holdes mødet i Skanderup Valgmenighed. Det begynder med gudstjeneste i valgmenighedekirken kl. 11,  derefter er der frokost på Efterskolen lige overfor, og så får præsten Flemming Kloster Poulsen ordet til at fortælle om sit ophold som præst ved den danske kirke i London.

     Vil du med til Det lille Årsmøde, så meld dig til en fra Bovlund Frimenigheds bestyrel
                                Frimenigheden betaler for din deltagelse.

 

vores konfirmander 2023/24

Gustav Gabelgaard Iversen
Gustav Gabelgaard Iversen
Linus Biel
Linus Biel
Peter Ravn
Peter Ravn
Isabella Ania Hansen Rasmussen
Isabella Ania Hansen Rasmussen
Asbjørn Pugesgaard Schelde
Asbjørn Pugesgaard Schelde
Marcus Hansen Storbank
Marcus Hansen Storbank

Præsten skriver forår/sommer 2024

Pinse er dagen for Helligåndens komme
til de forsamlede disciple. For at gøre det
forståeligt, hvordan Helligånden kom fra
Gudsriget til disciplene, så er situationen 
beskrevet som: at der kom ”tunger af ild”
og satte sig på hver af de forsamlede. Der
er også malet mange billeder af Helligånd-
ens komme, hvor vi ser tungerne ”som af
ild” malet over disciplenes hoveder.
   Pinse må vi forklare som Guds vilje, Guds
handlen her på jorden med og mellem os.
   Vi taler også om Pinse som kristendom-
mens fødselsdag, menighedens fødselsdag,
kirkens fødselsdag. Det skyldes netop at
den første pinse regnes som en fødsel, en
Guds eller troens komme til verden.
    Helligånden er ofte vist i kirkerummet
som en due. I vores kirke ses Helligånds-
duen malet på væggen lige over prædike-
stolen, og den ses også allerøverst over
alterpartiet, tegnet af arkitekten Martin
Nyrup, som også har tegnet Københavns
Rådhus.
    Vi kender nok alle sammen Grundtvigs
dejlige pinsesalme:
I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.

Tredje og fjerde vers:

Det volder alt den Ånd som daler,
det virker alt den Ånd som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til himmels hvid og rød.

Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!

Helligånden fik de forsamlede og nu beåndede disciple til at rejse sig og gå ud til folkeskarerne og prædike Jesu liv,død og opstandelse – og dét på fremmede tungemål, så folk kunne forstå deres prædiken selv om de kom langvejs fra og talte et helt andet sprog.
  Pinsen er åbningen mod de andre, det andet menneske. Pinsen er troen som med Helligånden gives uhindret til de andre, den anden.

Glædelig pinse!

 

 

Så blev årets tema for lysgudstjenesten afsløret.
Korset er fuld af “blodige sko” , som er en henvisning til, at Jesus tager alle dine synder med på korset, da han blev korsfæstet.

Kommende arrangementer

No event found!