Friluftsgudstjenesten d.13 juni

I CORONA-TIDEN


Nu kan vi synge igen i Kirken og vi må være flere sammen. Så fra søndag d. 25 april er gudstjenesten som vi plejer.


    Alle er naturlig som altid velkomne til gudstjeneste og indtil videre har vi heldigvis kunnet være der med dem der er mødt – og ingen er blevet sendt hjem igen med uforrettet sag.
    Kommer der nye påbud fra myndighederne, vil vi naturligvis indrette os efter dem. Vi håber jo på at nogle påbud hæves – når det går fremad med at få vaccineret de ældre og sårbare – så vi f.eks. kan begynde at synge igen og gudstjenesten atter kan få sin rette længde.
Men vi bestemmer ikke selv. Vi håber og håber. Det skal nok komme – vi ved bare ikke hvornår?
– Sten Kaalø (præsten) –

Klik her på knappen FACEBOOK og se og hør nogle af vores gudstjenester

Årets Konfirmander 2021

Rasmus Heissel SkovMads Mikkelsen ThyssenEmilie Marie Lautrup Larsen

Mads Mikkelsen Thyssen og Emilie Marie Lautrup Larsen konfirmeres Skærtorsdag d. 1 april.
Rasmus Heissel Skov konfirmeres d. 6 juni

Til begge konfirmationer er det muligt at indlevere telegrammer m.m i konfirmandstuen. Der vil være opsyn.

Husk Friluftsgudstjenesten d.13 juni

Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling, som vi skulle have afholdt i februar måned, var vi desværre nødt til at aflyse pga. coronareglerne. Men vi har bare flyttet den til d. 22 august, hvor vi regner med at coronareglerne er lempet så meget, at vi kan nyde hinandens selskab.
Som vaneligt starter vi med gudstjeneste. Efter gudstjenesten går vi over i konfirmandstuen, hvor vi afholder generalforsamlingen.


Fra Kirkebladet forår 2021

Præsten skriver

Levende står Jesus ud af graven
kalder på Maria, lisom før.
”Åh, Rabbuni, er det dig – i live?”
sukker Magdalene glad og fro.

”Ja, jeg lever – rør mig ikke, kære” – lyder svaret i det årle gry –
”ingen hånd og ingen død kan hindre,
hvad min Far befaler med sit ord!

Gå til mine brødre – mellem fjender –
sig, hvad du har set i gravens lys!”
Magdalene løber ind i staden
med sin Herres ord og himmeltrøst.

Finder Herrens få og bange venner,
og fortæller alt, hvad hun har set.
Men de måber. Hør hvordan de nægter,
tvivler – siger hun er overspændt.

Tværs igennem lås og hårde mure
er han hos dem – viser sine sår.
Som han står der – levende, opstået –
ser de atter: Han er verdens lys.

Jesus Krist har overvundet døden,
han er ingen gejst, men Livets Ord –
nys opstået – legemligt til stede,
lisom vi skal mødes i Guds lys.