Hvad er en Grundtvigskmenighed

Den grundtvigske frimenighed

En grundtvigsk frimenighed er en evangelisk-luthersk menighed, som man kender det fra Folkekirken. Som medlem af en grundtvigsk frimenighed er man ikke medlem af Folkekirken. Det betyder bl.a. at menigheden ikke står under tilsyn af provst og biskop, men den øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der vælger en bestyrelse.

Kirkelige handlinger

Alle kirkelige handlinger i frimenigheden har samme gyldighed som i sognekirker; det være sig dåb, konfirmation, vielse og begravelse.

Præsten

Præsten er ordineret og bærer præstekjole som i Folkekirken.

Bovlund grundtvigske Frimenighed

Bovlund grundtvigske Frimenighed er et fællesskab om gudstjenesten i kirken, friluftsgudstjeneste og lysfest. Men fællesskabet har også en folkelig side, som et fællesskab om foredrag, kirkekoncerter, filmaftener, udflugter, arbejdslørdage.

Bovlund Grundtvigske Frimenighed blev oprettet 1879, inspireret af N. F. S. Grundtvigs tanker samt den kirkelige og nationale situation under fremmedherredømmet i Sønderjylland efter 1864.

Grundtvigianismen har to sider: den kirkelige og folkelige. Den kirkelige side er kendetegnet ved den positive og optimistiske stemning, udtrykt af Grundtvig som ”Menneske først – og kristen så”. Medlemmer af menigheden tager selv hånd om ansættelse af præst og drift af kirken. Den fremhæver dåb og nadver som kristendommens grundvold. Den folkelige side førte bl.a. til højskolebevægelsen og foreningslivet.

Hvis du ønsker at blive medlem, kan du henvende dig til
Bovlund Præstegård, Bovlund Bjergvej 23, 6535 Branderup, tlf.:74 83 51 43

Som medlem af frimenigheden kan du udmeldes af folkekirken. Kirkeskatten bliver derefter betalt til Bovlund Frimenighed med et tilsvarende beløb. Der er et særligt nedsat kontingent for unge og pensionister.

Kommende arrangementer

No event found!