Generalforsamling, Regnskab & Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen 19. marts 2023
se vedtægter klik her
Åbner som PDF fil

 
 

Referat fra generalforsamlingen klik her

Formandens beretning 

Velkommen til denne generalforsamling

Lad os mindes :

Carla Fredslund Petersen

Jørgen Jessen

Elin Duedahl

Dagmar Lund

Jørgen Skov

Nikolai Nissen

Denne beretning starter med at tage os en tur rundt på vore matrikler, så må vi se hvor vi ender.

Se nu der hvor flot indgangen er med kirkegårdslågen og den ny infotavle. Se lige til venstre, der er jo blevet ryddet. Ja sidste år blev det nævnt på generalforsamlingen, at det trængtes og fluks næste dag var mænd i gang med motorsave, det blev gået meget grundig til værks. ( der var heller ingen kvinder tilstede ) Nu er der plantet både hækplanter og skimmiar som vi kan glæde os over mens vi sidder på den nye hvide bænk. Vi siger en stor tak til Hans Jokum Ravn for både tid og planter.

Nå, men vi skal altså hurtigt videre, hen til LB Poulsen grav, for hustruernes stene er blevet befriet for efeu.

Ups, det summer, åh det er bare bierne, som atter har vundet en kamp, lad dem være i fred, så længe de lader os i fred.

Længere ned på kirkegården er fjernet 2 store grantræer for at give lys og ingen længe kommer den store mørke hæk nok også væk.

Vi fortsætter op langs kirkens nordside og ser at de gamle enebærbuske også er væk, men der bliver plantet nyt.

 Det er kirkegårdsudvalget som består af Lis Danvad, Hans Selvejer og Lavrids Larsen, som jo også er vores graver, de kommer med ideer og tager tilbud hjem, de vil også gerne på udflugter, studieture kalder de det uden resten af os, men den går Ikke.

Så skal vi kigge lidt på kirken og se at fugerne er fine og i orden, så vi undgår fugtskader og vi stikker hovedet ind i våbenhuset og ser at gavlen er blevet pudset op og kalket.

Nej nej vi går ikke ind i kirken nu, den må I se om søndagen.

Kom nu, lidt fart på, vi skal forbi kapellet, og over  på en gamle sportsplads eller engen, som Sten kalder den. Jamen det er da ikke vores nej, men vi har brugsret og har fået lov at :nedgrave jordvarme rør, ja I hørte rigtigt, vi påtænker at få lavet jordvarme til efteråret, håber I er med på det og kan give os grønt lys til at fortsætte vores forberedelser.

 

Vi går tilbage og ind i konfirmandstuen, nå der er bestyrelsesmøde og de er lige startet med en sang, og bordet er fyldt, så er alle mødt, dejligt. Vi står op og er med på en lytter.

  1. er overstået
  2. økonomi v. Ole, nå dejligt der er penge nok, enddnu….
  3. evaluering af alle mulige arr.

 Sten fortæller om påsken og konfirmation. Pinsen var med promt, fragt og pynt og trompet spil og 40 mand i kirke, den succes gentager vi 2025. Allerede i år gentages friluftsgudstjenesten med barnedåb, mon der også er champagne ?

Vi var kun 35 til det lille årsmøde i Ågård, men de 8 var herfra, så dejligt, vi spiste og sang og hørte en dejlig prædiken om at :

Gå i kirke, fald til ro og få håb 😊

Vi har også haft høstgudstjeneste, vanen tror med gudstjeneste, suppe og fælles sang, denne gang med en lokal klaverbokser Rasmus Sort Riis, som fik mange roser, ligesom Christas græskar suppe. Så det fortsætter vi selvfølge med.

Af flere gode arr. Kan nævnes efterårsmødet i forsamlingshuset, hvor 55 hørte om Stens salmeskrivekarriere og spiste æblekage efter en god gudstjeneste.

Men vi havde et aktivt, måske for aktivt efterår,  en aften med Thomas Nedergård fra Åbenrå, en julekoncert med Sct. Nikolaj kantori, som virkelig sang smukt. Og traditionen tro en 3i 1 hvor vores super dygtige organist HC Hein spiller en minikoncert for os før vi drikker gløgg og spiser pebernødder i konfirmandstuen.

Der var mange kirkelige handlinger omkring jul, så godt Sten er så sej som han er, for han fik 5 arbejdsdage i træk og trængte vist nok til ferie. Men så var han også klar til lysgudstjenesten, som han selv vil fortælle mere om. Vi havde heldigvis lejet forsamlingshuset, for vi blev løbet lidt over ende med 72 suppespisende, men så hyggeligt.

  1. Bedst som vi er sluttet for vand ( af betydning ) i orglet havde vi vand, masser af vand i kælderen, da vores dykpumpe var stået af, men hvad har vi mænd til i bestyrelsen… TAK. Det kostede dog et nyt fyr /brænder.

 

  1. Log ind SKAT. Besked fra bogholder Lone, at 90 af vores medlemmer ikke havde givet adgang til deres skattemappe, så store dele af november gik med at kontakte folk. Vi fik da mange gode snakke, mails og mobil nr. Men d.d. mangler ca. 40 altså at give adgang, og det er et problem. Hvad gør vi ??                                                     Jeg glæder mig til den dag, da alle vores lister og tilladelser er i orden. Stor smiley 😊

 

  1. It og teknik. Kører næsten godt, ny hjemmeside, ny, meget brugt kopimaskine leaset, nu med clips i kirkeblade, wow, hvad bruger I hjemmeside ? facebook ? Vi påtænker meget snart at udkomme med nyhedsmails? Vil I glæde jer til det ?

 

  1. Hvordan får vi nye medlemmer? Pinlig tavshed kan I hjælpes os ?

 

  1. nyt møde, åh jeg skal skåne jer for denne langsommelig proces og høre om hvor travlt folk de har…

 

  1. Husk det store årsmøde, som er 1 dag i Odense valgmenighed. Det er lørdag d. 8 juni. Jeg synes vi er mange som skal tage af sted, det er jo gratis for os som privat personer, og vi kan arrangere fælles transport.

Sidste år i Norddjurs var vi kun 2, det var en god men lang dag, meget nemmere i år.

Vi har modtaget gamle avis udklip og har desuden selv flere gamle bøger og fotografier, så vi skal til at overveje hvordan       vi bedst opbevarer disse ting og evt. kan få dem fremvist, skulle vi overveje et lille museum eller udstilling ?

 

Ellers noget ? nej, så er mødet hævet og alle skrive protokollen under.

 

Meget hurtigt kommer kaffen og brødet på bordet og medens snakken går lystigt, vil jeg til at slutte, men ikke uden endnu en gang at takke Sten, Bente, Marie Hansen, Lone Rosager og HELE bestyrelsen for alt hvad I gør for Bovlund frimenighed.

Tak for ordet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen klik her

Åbner som PDF fil

Referat fra generalforsamlingen 2021 klik her

Åbner som PDF fil

 

De vigtigste punkter fra generalforsamlingen:

Økonomi: vi har et større overskud en budgetteret men pga coronaen har vi heller ikke haft så mange aktiviteter som vi plejer.

Medlemmer: vi har fået 21 nye medlemmer siden sidste generalforsamling.

Vedtægtsændringer: Vi vedtog nogle vedtægtsændringer da vi overgår til at få vores regnskab revideret af et statsautoriseret revisorfirma, så vi skal ikke vælge revisorer mere og vores valgte kasser bliver en del af forretningsudvalget.

Bestyrelsen: Karsten Lausten og Ole Petersen blev genvalgt. Sigrid Andersen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Helle Dohrmann valgt.

Formandens beretning

Velkommen til denne generalforsamling
Lad os mindes de døde :
Mathilde Hansen Petersen
Marie Lautrup

Så er der gået 1½ år siden vi sidst  var til generalforsamling, og hvilken tid.
Meget blev anderledes eller aflyst og forvirringen ind i mellem stor.
Jeg synes det er svært at skelne hvornår der skete hvad,så derfor har jeg valgt at tage alfabetet til hjælp.
A – Adventstiden var så dejlig. Vi havde 3 dejlige gudstjenester med mange deltagere.
1. søndag spillede HC Hein en lille koncert for os, som altid super dygtigt og vi siger ham atter mange tak for Altid at spille så dejligt og varieret.
Altertæppet er slidt, og vi har gennem lang tid arbejde på at få et nyt, vævet eller broderet. Christa brugt nogen tid på at finde brodøser, men det er endnu ikke lykkes så det Arbejder vi videre med.

B –  Bryllupper har vi da heldigvis også haft nogle stykker af.
Hver især planlagt efter familiernes ønske og de forhåndværende restiktioner.
Ligedes de 2 begravelser vi har haft, en udendørs, hvor familien selv var meget aktive og en i kirken, med så flotte Blomster. Barnedåb flytter vi lige ned til D.
For et Bøgetræ skal med her. Efter mange og lange diskussioner blev det store Bøgetræ på kirkens nordøst side fældet i jan 2020. Det var imponerende at se trætop klapperen arb. Og det blev et lidt større arb. End han havde troet men vi havde en fast pris. Bagefter havde vi meget opryd både med håndkraft og traktorer. Da det var blødt på sportpladsen blev der spor som vi måtte rette, men tak til forsamlingshuset for stor forståelse. Mere  om kirkegården under K

C. Ja gæt en gang corona – ikke mere om det.

D –  Børn bliver født og mange bliver heldigvis også Døbt før eller siden.
Vi har haft en del dåb også af lidt større børn og om lørdagen.
Diskussioner havde vi, mest mændene, om parkering ude ved vejen og de spor der bliver i vådt vejr. Nu er der lagt køreplader og det er super Duper godt.De burde alle have et Diplom.

E – Min Erindringer er efterhånden Elimineret, men et efterårsmøde fik vi vist aldrig planlagt, da alt jo var så usikkert.
Jeg har tænkt på alle som var Ensomme eller har følt Ensomhed.
Men glæd jer for i dette Efterår skal vi have en koncert, i november kommer Johs. Langkilde og Kathrine Muff , dem fra fjernsynet af, og synger og spiller for os

F – Frimenighed, er vi heldigvis, for selvom vi har fulgt Folkekirkens retningslinjer har vi alligevel kunne finde fodfæste og i dette Forår have nogle fantastiske gudstjenester trods div. Forbud.
Friluftsgudstjenester har vi haft 2 af siden sidste generalforsamling, i det FRI må man mødes og synge og vi havde godt vejr begge dage og med fabelagtig musik fra Cafe Ellegård.
Håber det også kan lade sig gøre i Fremtiden. Fortæl Forøvrigt hvad I Forestiller jer Fremover og kom meget gerne med Forslag.
Og husk at se og like vores Facebook side.

G – Gudstjenester har vi holdt alt det vi måtte.
Og Glæden kom i små glimt, som da der ex. Kom 19  kirkegængere d. 14 marts for at høre Guds ord. Generelt er vi bare så Glade for den Gode tilslutning
Glæden ved Gavebånd mellem nogle sæder synes jeg dog er noget svær at Gennemskue…

H –  HÅB – som der står på græsplænen.
Som før sagt synes jeg at det er svært at Huske tilbage til feb. 2020 hvor jeg sidst lavede beretning.
Hvornår og hvordan måtte man hvad.
Heldigvis husker man det gode.
Og hvor Heldig man er hvis man  ikke at får virussen.
I min Hukommelse er høstgudstjenesten sidste år.
Vi som vanlig havde pyntet ude og inde, men i stedet for græskarsuppen, tog vi ud til marsken hvor Peter Iversen viste rundt forskellige steder og mange af os blev meget klogere på det Historiske – mange tak til Peter.
Da vi Hungrede vi fik Heldigvis, nej ikke Hvedevigger, men sandwhishes.
En herlig hyggelig dag, hvor himlen var himmelsk.

I – Ikke inkubationstid og indviklede regler..
Men interesse og internet. Vi har længe haft en hjemmeside, men der sker jo så meget nyt  hele tiden, så vi har fået en fin ny hjemmeside, som I skal iagttage.
En stor tak til Hans Selvejer for at arb. Med dette.
Igen vil jeg opfordrer alle til komme med Ideer til bestyrelsen

J – Julen blev mærkelig. Sten havde lavet et stort arb. Med tilmeldinger, lavet en ekstra gudstjeneste  og så blev juleaften og resten aflyst i sidste øjeblik.
Heldigvis nåede vi, inkl. mig selv lillejuleaften, det var så Julestemningsfyldt at min jul blev reddet.

K – Konfirmationer og konfirmander. Vi har holdt konfirmantion hele 3 gange siden sidst.
Pga forsamlingsforbudet har familierne ønsket at splitte konfirmationen op og det kunne jo sagtens lade sig gøre, ogg alle fik en fin dag.
Kirken, vores samlingspunkt er KORT og godt i orden synes vi både ude og inde. Kun er der en tagsten, som lige skal rykkes på plads.
Heller ikke på Kirkegården er der Kaos. Lause passer alt så kompromisløst fint. Kanon tak for det.
Kvistene på præsteboligen trænger derimod til vedligehold, og der er truffet aftale med en tømmer meget længe, Men nu er den ene side lavet, og kvisten i haven kommer senere.

L – Lågen er ny. Måske kan man ikke se det, men vi har fået lavet en ny kirkegårdslåge, og efter langvarige snakke blev designet som på den gamle. Tak til Ole P. og folk i Renbæk for fint arb.
Næste år Laver de Lykkevis også et nyt ” Lukaf ” til kirkebladet /informationstavle.

M – Medlemmer har vi jo ikke nok af, men det går ok. Vi får lidt flere  nye medlemmer, end vi mister og det er yderst sjældent nogle melder sig ud.
Mange møder / bestyrelsesmøder har vi jo ikke holdt de sidste 1½ år, men vi har da Mailet meget  og derigennem hørt hinandens  Meninger.
Men vi vil Meget hellere Mødes til Møde.

N – Normalilet længsel vi alle efter og går derfor straks til

O – og Optimisme og Oplevelser.
Det er det vi glæder os allermest til, at begynde at planlægge flere ting, bl.a. en lille Orgelkoncert med vores egen organist tæt på jul. Og Og Og – hvad Overvejer I ?
Et Orienteringsløb er vel en Overdrivelse.

P – Påske sidste år var helt på pause.
I år holdt vi gudstjenester men efter de mange principper
Præsten skal have en speciel stor tak for at planlægge og holde gudstjenester i disse tider.
TAK fra ALLE for de gode og Perfekte prædikener .

Q – quizzer er kun noget vi bruger til vores julefrokoster

R – Regnskab, nej det kommer jo senere, men alligevel vil jeg nævne at vi ingen Restancer har, dvs at alle betaler Rettidig. Radiotransmission havde vi i januar.  Det blev så godt og Rost af mange. Der var ingen kirkegængere, men de 4 korsangere, HC og Sten gjorde det alle Rigtig godt.

S –  Sprit og smitte slut med det.
Vi har haft savn af samvær og smil, gemt under maske. Men ovenover alting stråler moder sol og stjernerne det må vi Skønne på.

T-  Triste Tanker og Tungesind forsvandt da en fotograf fra Trap Danmark kom forbi og Tog et flot billede af konfirmation i Bovlund kirke. Se bog s. 108
Vi har en tjener, en kirketjener som er meget Trofast  – vi skylder alle Marie Hansen en meget stor TAK for alt hvad hun gør for Bovlund frimenighed, både under og mellem  gudstjenesterne.
Tusind Tak Marie.

U og V – Uundværlig er Bente Sonne når der skal laves PR .
Hun laver Vidunderlige mails med vittige og visionære tegn – helt uden Valuta
men med stor Værdi.
Hun prøver også at Videre Udvikle vores Vindue ud mod Verden.

W – weekend arbejde hører med til mange af os – jo nok specielt Sten.

X – Y – Z springer vi over, I skal jo også hjem igen.

Æ – Æg – så er vi tilbage ved julefrokosten.

Ø   – Ingen Øv, for Økonomien er god, vi har ikke været ødsel, og vi kan se alle i Øjnene.

Og her vil jeg i øvrigt takke alle i bestyrelsen for godt samarbejde og alle øvrige for at bakke op om vores frimenighed.

Å – Her må jeg tilsidst nævne Det store Årsmøde, hvor man fra alle valg og frimenigheder i hele Danmark mødes. Det bliver i år, efter flere aflysninger og udskydelser, d. 25 og 26 sept. Om lørdagen i Rødding frimenighed og om søndagen hos os.
Vi starter med gudstjeneste, så frokost, foredrag  med Jørgen Buch og derefter kaffe med det lille sønderjyske kaffebord, brødtorte og småkager.Så her håber jeg I eller nogen I kender kan og vil hjælpe. Der kan evt.også blive brug for en seng, men vi ved endnu ikke hvor mange der kommer. Men i hvert fald håber jeg og bestyrelsen at I alle vil komme bakke op ved at komme og deltage.                  

Hermed afslutter jeg min beretning – tak for nu.

se årsrapporten klik her
åbner som PDF fil

 

se årsrapport 2022 klik her

Åbner som PDF fil

Regnskab 2021

Klik på teksten for at se regnskab.

Regnskab 2020

Klik på teksten for at se regnskab.

Kommende arrangementer

No event found!